Krediti in Eko sklad

krediti

V času, ko se cena energentov samo še zvišuje, se je potrebno vprašati : “Ali s tem, ko ne naredim nič res zapravim najmanj?”

Z učinkovitim načinom ogrevanja in prezračevanja z rekuperacijo, ne samo prihranimo, ampak si tudi izboljšamo kakovost bivanja doma, poskrbimo za svež in čist zrak ter se s tem ognemo številnim boleznim in alergijam. Hkrati pa zaradi uporabe obnovljivih energetskih virov naredimo nekaj dobrega tudi za naše potomce.

Z vsem tem se seveda strinjata tudi EU in Slovenija, saj za projekte energetskih obnov nudita subvencije in zelo ugodne kredite.

  • Eko sklad nepovratne denarne vzpodbude

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu


Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe

Več si lahko preberete na strani Eko sklada : Eko sklad link

  • Sid banka d.d. – KREDIT ZA ENERGIJSKO UČINKOVITOST NA STANOVANJSKEM PODROČJU ZA FIZIČNE OSEBE

SID banka d.d. nudi program financiranja, ki omogoča občanom (fizičnim osebam, upravljalcem stavb ali združenjem etažnih lastnikom), da pridobijo dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero, namenjena financiranju ukrepov v energijsko učinkovitost in večjo izrabo obnovljivih virov energije za stanovanjske stavbe.

A- Ovoj stavbe: zamenjava oken in vrat, toplotna izolacija zunanjih zidov, stropa, strehe in tal;
B- Naprave za ogrevanje prostorov: kondenzacijski plinski kotli, toplotna izolacija cevovodov, hidravlično uravnoteženje in regulacija;
C- Priprava tople sanitarne vode: visokoučinkoviti plinski grelniki in izolacija cevi;
D- Prezračevanje in hlajenje: prezračevanje z rekuperacijo, zamenjava klimatskih naprav;
E- Obnovljivi viri energije: Solarni toplotni sistemi, fotonapetostni sistemi, naprave na biomaso, toplotne črpalke.

Posojila so namenjena fizičnim osebam, upravnikom in skupnostim etažnih lastnikov in sicer v višini do 30.000 EUR za fizične osebe oz. do 150.000 EUR  za upravnike oz. stanovanjske skupnosti/združenja in pokrivajo 100 % stroškov projekta.

Najvišja nominalna obrestna mera za končne upravičence je 6M Euribor + 1,7 % Končno obrestno mero in stroške odobritve določi posamezna poslovna banka.
Več si lahko preberete na strani: Sid Banka link

 

Za pomoč pri izpolnjevanju tehničnih vlog za posojilo ali eko sklad se lahko obrnete na nas : info@go-eko.si  , z veseljem vam bomo pomagali.

 

 

Komentirajte članek