Toplotne črpalke se vedno bolj uveljavljajo kot eden izmed najbolj energetsko učinkovitih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Negotova prihodnost cen nafte in dobave energentov kot so fosilna goriva (lahko kurilno olje, utekočinjeni zemeljski plin) ter  dviganje okoljskih energetskih dajatev so le nekateri izmed razlogov, zakaj se nas vedno več odloča za nakup toplotne črpalke.

Kako deluje toplotna črpalka

Toplotna črpalka deluje po načelu Carnotovega procesa. Hladen zunanji zrak v sebi še vedno vsebuje veliko toplote, ki se prenese na hladivo (plin) v toplotno črpalki, ki je hladnejši od temperature zunanjega zraka.Zaradi toplote iz zraka se hladivu poveča temperatura in preide v plinasto stanje.To hladivo se nato s kompresorjem stisne ter se mu s tem poveča tlak, hkrati pa se močno dvigne njegova temperatura (tudi več kot 100 stopinj Celzija). Sedaj vroče hladivo preko kondenzatorja odda svojo toploto ogrevalnemu sredstvu (voda) in preide iz plinastega nazaj v tekoče stanje in celoten postopek se ponovi.

toplotne-crpalke-tehnologija

Pri nakupu toplotne črpalke moramo biti zelo pozorni na njeno deklarirano grelno število COP, ki nam pove kako učinkovita je toplotna črpalka. Učinkovitost toplotne črpalke je pomembna tudi za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada – Preberite si več na našem Blogu

Primer : toplotna črpalka ima COP 4.1 kar pomeni da iz 1kW porabljene električne energije proizvede 4.1kW toplote.

 

Vse naše toplotne črpalke spadajo v razred visoke učinkovitosti in kot take ustrezajo pridobitvi nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.

 

 

 

 

Mitsubishi Daikin Fujitsu

 

 

Vaillant Bosch